Grenzen aangeven is nog niet zo makkelijk.

Het is makkelijk gezegd maar wat zijn grenzen eigenlijk? Een grens is de lijn tussen wat oké en wat niet meer oké is. Dat geldt ook voor grenzen van ons lijf. En dat geeft het lijf heel duidelijk aan, maar vaak neemt op zo’n moment de wilskracht over en gaan we maar door. Maar hoe weet je of je op spierkracht iets doet of op wilskracht?

Heel eenvoudig: als je jezelf aan het aanmoedigen bent om “nog even …” dan ben je al op wilskracht bezig. Wilskracht drijft je dus vaak (goed bedoeld) over je grenzen heen.

Door de wilskracht achterwege te laten ontdek je wat je lijf echt aankan. Vanuit daar kun je stapsgewijs opbouwen, op een verstandige manier, elke week een beetje meer in plaats maar door blijven duwen. En voor dat volhouden in rustig opbouwen is nog voldoende wilskracht voor nodig.

De oefeningen van de Mindful Fysio zijn eenvoudig en wat daar voor nodig is dat je alle overbodige inspanning achterwege laat. In het begin zal dat misschien zelfs de meeste moeite kosten; niet zo je best doen.

Je zal ontdekken dat je lijf enorm slim is en met gemak spanning loslaat!

Groet,

Monique

#demindfulfysio