Happy

@Work

voor zorgverlenerszelforganiserende teams

Happy @ work 

 

Individueel

De basis van de individuele training is: jezelf kennen (MBTI persoonlijkheidsprofiel) & energiemanagement

Wat zijn je sterke kanten en wanneer worden dat valkuilen? Zo wordt secuur zijn een valkuil als je het te vaak en te veel gebruikt (resulterend in perfectionisme)

Ook het in kaart brengen hoeveel energie je hebt, zorgen dat je meer energie en hoe je die besteedt zijn essentiële onderdelen van de training.

Hiermee leert de zorgverlener goed voor zichzelf zorgen en dit bevorderd de duurzame inzetbaarheid.

 

Team

De basis van de team training is het werk van Peter Lencioni: de 5 dysfuncties van teams:

dysfunctie #1) geen vertrouwen onderling; wat resulteert in;

dysfunctie #2) geen gezond conflict aan durven gaan (en weten wat dat is), dat leidt tot;

dysfunctie #3) geen commitment aan gestelde doelen (omdat niet iedereen geuit heeft wat er echt speelt), wat dan weer leidt tot

dysfunctie #4) het elkaar niet (durven) aanspreken op gedrag dat niet in lijn is met gestelde doelstellingen;

dysfunctie #5)  en dat leidt dan tot het niet behalen van de teamdoelstellingen

Hierdoor functioneren teams vaak sub-optimaal. Qua duurzame inzetbaarheid en cliëntenzorg.

 

 

van opofferend…                                         …naar succesvol

 

‘De meest succesvolle mensen in de wereld zijn gevers

De minst succesvolle mensen zijn ook gevers.

Het verschil is dat de succesvolle gevers net zo veel aandacht voor zichzelf hebben als voor anderen.’

uit ‘Give & Take’ van Adam Grant

‘Door zorgverleners te begeleiden bij hun grootste valkuilen   – niet goed voor zichzelf zorgen & conflicten uit de weg gaan – wordt er een gezonde basis gelegd voor een optimaal functionerend team!’

‘Door te weten en ervaren wat gezond conflict is, maakt het behalen van teamdoelstellingen een stuk haalbaarder (en een ander voordeel: geen saaie teammeetings meer!’

Iets voor jou en jouw Team?
Zeg Hallo!

En we nemen spoedig contact met je op!